Het gebruik van de TipTile editor is eenvoudig, zoals je op de Quick Start pagina kunt lezen. Deze handleiding geeft een uitgebreide beschrijving van de functies.

Het programma starten
Scherm indeling
Project paneel
TipTile paneel
Detail paneel
Voorbeeld paneel
Een TipTile maken
Nieuw
Afmeting
Projectnaam
TipTiles beheren
Open
Bewaar
Verwijder

Het programma starten

Tiptile bestaat uit 2 delen, een viewer en een editor. De viewer gebruik je om TipTiles te tonen op een MS Pixelsense computer. Maar eerst maak je met de editor een TipTile op een MS Windows computer. Daarbij gebruik je het toetsenbord en de muis.
Doe de TipTile USB stick in een USB poort en bekijk de inhoud. Dubbelklik op het programma tiptilemaker.exe. Hiermee kun je TipTiles maken en bewerken. Als je daar klaar mee bent, kun je de TipTile stick gebruiken om de TipTile op een Pixelsense computer te zetten.

Schermindeling

TipTile scherm
Het scherm is verdeeld in 4 delen:


Het projectpaneel aan de linkerkant , waar je alle zaken vind die te maken hebben met het TipTile project: het maken, openen, testen en installeren van de TipTile.


Het TipTile paneel 
rechtsboven, dat je een indruk geeft hoe de TipTile er in de viewer uit gaat zien. Klik op een tegel om hem te selecteren en de inhoud te bewerken.


Het detail paneel linksonder, dat je de mogelijkheid biedt om de inhoud  en eigenschappen van een geselecteerde tegel aan te passen. Je kunt de tegel verplaatsen, de inhoud veranderen, tekst toevoegen of aanpassen en bepalen welk deel van de tegel als voorbeeld getoond wordt.


Het voorbeeldpaneel rechtsonder 
toont je de hele tegel. Een rood vierkant geeft aan welk deel  getoond wordt op de gesloten tegel. Als je tekst toevoegt zie je ook hoe groot het tekstvak is in verhouding tot de tegel.

Als je dubbel klikt op de afbeelding in het voorbeeldpaneel opent een venster met de afbeelding en zijn afmetingen.

Een TipTile maken

Create a TipTile


Klik op Nieuw om een nieuwe TipTile te maken. Zo open je een venster waarin je de basiseigenschappen kunt aangeven. Dat zijn vaste eigenschappen die je daarna niet meer kunt wijzigen.


Selecteer een afmeting uit de lijst. De afmetingen lopen van 6 bij 4 tot 12 bij 9. Standaard is 8 bij 6.

Omdat breedte en hoogte van het Pixelsense scherm zich als 4:3  verhouden vullen de indelingen 8 bij4 en 12 bij 9 het scherm precies. Bij andere afmetingen zie je wat meer van de achtergrond langs de kanten.

Een keuze voor veel tegels betekent dat je veel kunt laten zien. De keerzijde daarvan is dat vooral bij het gebruik van veel grote afbeeldingen of videofragmenten meer geheugen wordt gebruikt en de opstarttijd langer wordt.

Als je echt een andere afmeting nodig hebt, kun je  contact opnemen en een prijsopgave voor de gewenste aanpassingen vragen.


De projectnaam is de naam zoals die in de editor gebruikt wordt. Dat is ook de standaard naam op de Pixelsense, maar je kunt bij de eigenschappen de naam op de Pixelsense ook nog aanpassen.

Lange namen zijn niet zo handig. In het overzicht van TipTiles,   linksboven op het scherm, worden de lange namen afgebroken. Een korte, duidelijke naam, mogelijk met een datum of versienummer werkt het beste.

De projectnaam wordt ook gebruikt als mapnaam op de USB stick. Op de stick kun in je in de map /Data/projectnaam de gegevens vinden die zijn opgeslagen.

TipTiles beheren


In de dropdown lijst linksboven op het scherm zie je alle TipTiles die op de USB stick staan. Selecteer een TipTile in de lijst om hem te openen.

Om je TipTile te bewaren moet je je werk natuurlijk opslaan. Denk eraan om af en toe op Opslaan te klikken. Er is geen aparte backup of herstel functie.

Als je de TipTile opslaat wordt alle content geïmporteerd, dat betekent dat de bestanden naar de USB stick worden gekopieerd en dat grote afbeeldingen verkleind worden. Dat kan even duren, bij grote video’s zelfs meer dan een minuut. De editor lijkt dan niet te reageren, maar wacht even en als hij klaar is verschijnt er een melding.


Als je wilt zien hoe de Tiptile er straks op de Pixelsense uitziet, kun je de knop “Start test” gebruiken. Het opstarten van deze voorbeeldweergave kan even duren, omdat alle content van de USB Stick gelezen wordt. De touch-functionaliteit van de Pixelsense wordt nagebootst via de muis. Voor vergroten en verkleinen kun je een schuifregelaar of het scroll-wiel gebruiken.


Als je een TipTile wilt wissen, open hem dan en klik op Verwijder. De TipTile en alle gegevens worden dan, na bevestiging, definitief verwijderd.

Je kunt eenvoudig backups van TipTiles maken door de hele submap \Data\projectnaam met bestanden naar je harde schijf te kopiëren. Als je de gegevens weer op de stick zet herkent de editor de gegevens automatisch als hij wordt opgestart.


Alle TipTiles staan in de map Data op de USB stick. Elke TipTile heft een eigen map, te herkennen aan de projectnaam (\Data\Projectnaam), waarin alle gegevens en bestanden voor de TipTile staan.

Je kunt de bestanden bekijken, maar het is beter om ze op deze plek niet te bewerken, omdat dat tot fouten in de editor kan leiden.

Het bewerken van de content bestanden kan nodig zijn, bijvoorbeeld om te grote afbeeldingen te verkleinen. Als bestandsnamen en extensies hetzelfde blijven levert dat weinig problemen op.

Afbeeldingen toevoegen


Klik op een tegel in het TipTile paneel om hem te selecteren. Als hij nog leeg is, kun je direct een bestand selecteren in een dialoogvenster. Je kunt zelfs meerdere bestanden selecteren met CTRL-klik of SHIFT-klik, die op deze en volgende tegels geplaatst zullen worden.


Als er al een afbeelding op de tegel staat, dan zie je de bestandsnaam in het detailpaneel linksonder. Klik Kies rechts van de bestandsnaam om het dialoogvenster te starten waarin je een nieuw bestand kunt kiezen.

De bestandsnaam wordt rood weergegeven  als je een nieuw bestand kiest. Als je de TipTile opslaat, wordt het bestand geïmporteerd en de bestandsnaam wordt blauw weergegeven.

Klik op de knop met de X als je een afbeelding van een tegel wilt halen.

Als iemand een tegel opent op de Pixelsense kan de afbeelding vergroot worden. De vergroting wordt beperkt om te voorkomen dat één afbeelding het hele scherm bedekt. De maximale grootte in de lengte en in de breedte is 1024 pixels. Grote afbeeldingen worden bij het importeren automatisch aangepast aan dit maximum om het geheugengebruik te beperken.

Als je kleine afbeeldingen gebruikt kan de beeldkwaliteit een probleem zijn. De viewer kan zowel met scherpe contrasten in grafische afbeeldingen als met vloeiende overgangen in foto’s goed omgaan, maar kleine of sterk gecomprimeerde afbeeldingen kunnen er bij vergroting slecht uitzien. Let daarop bij het selecteren van material. Foto’s moeten bij voorkeur minimaal 680 bij 480 pixels zijn, als er tekst op staat nog wat groter.


De ondersteunde beeldformaten zijn JPEG, PNG en BMP. Andere bestandstypen kun je eenvoudig converteren met een beeldbewerkingsprogramma. Gebruik daar bijvoorbeeld MS Paint, Irfanview, GIMP of Adobe Photoshop voor.


Op een ongeopende tegel in een TipTile zie je een deel van de afbeelding. Als je de tegel opent vindt er een metamorfose naar de gehele afbeelding plaats. Het te tonen deel is een uitsnede die je kunt selecteren. Dat doe je met het selectievenster in het Detailpaneel

De uitsnede die je selecteert is niet exact gelijk aan je selectie. Als de selectie precies een bepaalde tekst of een logo moet tonen kan het nodig zijn om de afbeelding hiervoor aan te passen.

Video toevoegen


Klik op een tegel in het TipTile voorbeeld paneel om het te selecteren. Als het nog leeg is, kun je direct een bestand selecteren in een dialoogvenster. Verander het bestandstype in film / geluid en selecteer een videobestand.


Als de tegel geopend is, maar de video nog niet loopt, wordt er een afbeelding getoond. Je kunt daar een afbeelding uit de video voor gebruiken, of een willekeurige andere afbeelding. Klik op Kies naast de bestandsnaam om een afbeelding te selecteren.

In dit geval zijn de afmetingen van de afbeelding van belang, zij bepalen de afmetingen  van het geopende tegel en daarmee de afmetingen van het video fragment. Door de hoogte en breedte in een bepaalde verhouding te kiezen kun je het beeld van het videofragment oprekken. In de viewer kan iedereen de grootte van het beeld aanpassen, maar niet de beeldverhouding.


TipTile maakt gebruik van het WMV video formaat. Dit is het standard videoformaat in MS Windows en kan op elk Windows systeem afgespeeld worden, zonder dat er codecs geïnstalleerd zijn. Zelfs van WMV bestaan verschillende varianten, die allemaal werken, maar voor de beste resultaten moet je de compressie laag houden.

Een makkelijk manier om je video bestanden naar WMV te vertalen is het gebruik van MS Windows Movie Maker. Het is een eenvoudig te gebruiken programma dat veel verschillende MPEG en AVI formaten kan lezen.

Geluid toevoegen


Klik op een tegel in het TipTile voorbeeld paneel om hem te selecteren. Als hij nog leeg is, kun je direct een bestand selecteren in een dialoogvenster. Verander het bestandstype in film / geluid en selecteer een geluidsbestand.


Als de tegel geopend is, wordt er een afbeelding getoond. Klik op Kies naast de bestandsnaam om een afbeelding te selecteren.


De ondersteunde bestandsformaten voor geluid
zijn MP3 en WMA.

Als je een ander beeld- of geluidsformat nodig hebt, neem dan contact op en informeer naar de mogelijkheden in een maatwerkversie van TipTile.

Tekst toevoegen

Adding text

Een tegel met een afbeelding kan een tekst tonen als de gebruiker de Tekst knop gebruikt. De tekst wordt over de afbeelding heen gezet. De tekst is oorspronkelijk bedacht om een korte beschrijving van de afbeelding weer te geven, maar je kunt daar natuurlijk ook commentaar, een quizvraag, een verwijzing of een copyright verklaring in zetten.


Klik op Wijzig tekst om een window te openen waar je de tekst in kunt voeren. Klik op Bewaar om de tekst op te slaan

In het TipTile voorbeeldpaneel kun je zien hoe de tekst er uit gaat zien. De tekst staat onderaan de afbeelding over de gehele breedte van de geopende afbeelding. De tekst verandert niet van grootte.

Als je veel tekst gebruikt, bedekt date en groot deel van de afbeelding. Maak daar verstandige keuzes in. Als je meer tekstopties nodig hebt, neem dan contact met ons op.over een maatwerk versie

Als al je tekst had toegevoegd, kun je die bewerken door op Wijzig tekst te klikken, waarna het tekstbewerkingsvenster verschijnt.

Klik op Verwijder om de tekst helemaal te verwijderen. Het wissen van de tekst in het tekstbewerkingsvenster levert een leeg tekst veld op.


Klik op Tekens in het tekstbewerkingsvenster
om het Windows Speciale tekens scherm op te roepen. Daarin kun je speciale tekens knippen en ze in de tekst te plakken.

Je kunt tekst en speciale tekens ook vanuit andere bronnen plakken; alleen de tekst wordt overgenomen, niet de opmaak.

TipTile kenmerken

Kenmerken venster

Als je alle tegels gevuld hebt, kun je nog een aantal zaken aanpassen die het uiterlijk en de presentatie van de TipTile beïnvloeden. Klik daarvoor op Kenmerk en open zo het kenmerk venster.


Je kunt nu de titel van de TipTile invullen, zoals je hem in het Pixelsense menu wilt zien.
 Maak hem niet te lang, want in het menu wordt maar één regel tekst getoond. Lange titels worden afgebroken.


De beschrijving komt in het Pixelsense menu onder het pictogram. Je hebt een paar korte regels om wat informatie over de TipTile te geven. Te lange tekst wordt afgebroken.


Het Pixelsense menu toont grote Iconen voor toepassingen, en dus ook voor een TipTile. Je kunt hiervoor een afbeelding kiezen. Het beste resultaat geven vierkante afbeeldingen van minimal 200 bij 200 pixels. Erg grote afbeeldingen worden automatisch verkleind.

Let op: het pictogram moet een PNG bestand zijn, andere formaten worden door het Pixelsense menu niet getoond.


Als een gebruiker in het menu een icoon kiest, wordt in eerste instantie de voorbeeldafbeelding getoond. Dit moet ook een bestand in PNG format zijn, dit maal met een breedte:hoogte verhouding van 4:3


De standaard achtergrond van TipTile is grijs. Je kunt hem vervangen door een afbeelding. De afbeelding moet in JPG of PNG format zijn en bij voorkeur 1024 x 768 pixels, zodat het hele scherm beslagen wordt.

Je kunt zien hoe de achtergrond er uit gaat zien in het voorbeeld paneel. Als je de achtergrond weer kwijt wilt, klik dan op Wis.

Meestal is slechts een klein deel van de achtergrond zichtbaar, dus een patroontje of egaal kleurvlak werkt het beste.


Het gebruik van muziek kan sterk bijdragen aan de beleving van een TipTile. Kies een MP3 bestand met achtergrondmuziek of geluidseffecten.

Het geluid wordt in een lus continu afgespeeld. Pas bij deactivatie van de TipTile  of tijdens het gebruik van video of geleuidsfragmenten stopt het afspelen. Denk daaraan bij de keuze, een te nadrukkelijk of eentonig geluid kan collega’s tot waanzin drijven.

En als de muziek je toch niet bevalt, kun je op Wis klikken om de rust te herstellen.

Normaal verschijnen de tegels in de volgorde waarin ze ook in de editor te zien zijn. Dat is handig bij het maken en testen van de TipTile. Maar de ordening en orientatie van de tegels is in de beste TipTiles niet relevant.

Kruis het vakje Random volgorde aan om de tegels elke keer in een andere volgorde te laten verschijnen.

Een TipTile installeren


Je kunt de TipTile op een Pixelsense computer installeren met de TipTile editor. Op die manier worden alle bestanden op de juiste plek gezet en wordt de TipTile aan het applicatiemenu toegevoegd.

De Pixelsense versie van Windows kent een aantal strenge beveiligingmaatregelen. De toegang tot bepaalde mappen is beperkt voor gewone gebruikers. Om te kunnen installeren moet je daarom het volgende doen:

Sluit de USB stick aan op de Pixelsense; Zoek de TipTile editor (titptilemaker.exe) op de stick en klik Rechts; kies nu  “run as administrator” De editor start nu op zonder installatiebeperkingen.

Klik op Installeer en het installatievenster verschijnt. Je ziet waar het programma wil installeren, en je kunt dat ook aanpassen. Als je meer dan één TipTile op een Pixelsense zet, kun je ze allemaal in één map installeren. Op die manier staat de viewer maar één keer op de Pixelsense.

Als je deze TipTile op een andere plek zet, kun er nog steeds voor kiezen om de al geïnstalleerde viewer (tiptile.exe) te gebruiken, of om een nieuwe te installeren.

Klik Bevestig om de installatie te starten en wacht op de melding dat de installatie is voltooid. Omdat alle bestanden van de stick naar de Pixelsense worden gekopieerd, kan dat even duren.

Je kunt nu de USB stick uit de Pixelsense halen en de TipTile vanuit het menu starten.